Multidisciplinair, doen?

8 september 2019

Voor elk eindproduct en elke dienst zijn verschillende disciplines nodig. Denk aan IT en UX, maar ook marketing, communicatie en productontwikkeling. Er zijn meerdere manieren om die verschillende takken van sport samen te laten werken. Van volledig gescheiden tot totale integratie. Maar is dat nodig? En zo ja: hoe kies je de juiste vorm?

Design, dat is toch dingen inkleuren?

Dit is een misvatting die ik vaak tegenkom in mijn werk. Trouwens ook gelijk de meest hardnekkige en de meest vervelende. Design is namelijk het oplossen van problemen voor (een groep) mensen. Een deel daarvan heeft bij websites inderdaad te maken met het inkleuren van de oplossing, maar een veel groter deel zit in het traject daarvoor. Door design te reduceren tot inkleuren doe je een volledige beroepsgroep tekort.

Design draait om een behoefte herkennen en begrijpen waar het de gebruiker exact om gaat. Wát moet er opgelost worden? Pas als je dat weet kan je überhaupt aan oplossingen gaan denken. Vaak zijn er voor één behoefte tientallen verschillende oplossingen te verzinnen, met elk hun eigen kracht en manco. Maar hoe kies je de juiste oplossing voor het juiste probleem? Er zijn simpele manieren om te kijken welke oplossingen het meest relevant zijn voor je organisatie.

IT’ers, dat zijn toch nerds?

Nee dus. Althans, er zijn vast wel nerds in de IT, maar er zijn net zo goed nerds bij marketing en design. Wat wél klopt is dat goede programmeurs vaak een gelijke denkwijze hebben, die afwijkt van standaard alfa’s en beta’s. Gelukkig wel, want om een computer goed te laten functioneren helpt het als je snapt hoe een computer werkt. Maar online dienstverlening is voor mensen, dus is het net zo van belang dat ze weten hoe die mensen werken. Ook die kwaliteiten zie je tegenwoordig heel vaak terugkomen bij ontwikkelaars.

Dat is gelijk de eerste aanwijzing dat IT en design met elkaar verweven zijn. Ze hebben een gezamenlijke gebruiker, een gezamenlijk doel. Daarnaast hebben ITérs en designers heel veel invloed op elkaars werk. Zonder samenwerking kan een designer onmogelijke dingen verzinnen en kan de programmeur op zijn beurt onwerkbare oplossingen creëren.

Samenwerken is voor anderen?

Nee dus. Voor goed resultaat wil je samenwerken. Vaak gebeurt dat ongeacht de inrichting van de organisatie toch wel door individuele medewerkers die dat nodig vinden. Omdat ze anders hun werk niet kunnen doen. Omdat ze zonder elkaar niet waar kunnen maken wat ze willen. Ze hebben elkaar simpelweg nodig.

Er zijn behoorlijk wat argumenten om die samenwerking te verankeren in de werkwijze. De meest voor de hand liggende is dat de kwaliteit van het eindproduct er enorm door verbetert. Daarnaast scheelt het als alle partijen in het begin nadenken over de haalbaarheid, in plaats van dat ze er na maanden bouwen achter komen dat het niet goed werkt. Het kan ook de toegankelijkheid van je dienstverlening vergroten. Marketeers, designers en IT’ers zijn vaak niet dezelfde typen mensen. Daardoor vertegenwoordigen ze elk een ander deel van je klanten. Ze hebben dus elk een eigen beeld van de gebruiksvriendelijkheid en al die beelden maken de oplossing beter.

Samenwerking beperkt zich niet tot design en ontwikkeling. Ook service-medewerkers, marketeers, content-specialisten, webanalisten en productontwikkelaars horen hierbij.. Voor alle disciplines geldt dat ze baat hebben bij vroegtijdig samenwerken. De eilandjescultuur waarbij ‘dingen over de schutting worden gegooid’ levert vooral frustratie op aan beide kanten van de schutting. Frustratie leidt tot stagnatie, langere doorlooptijden en hogere kosten, om over de werksfeer nog maar niet te spreken.

Voordelen van integratie

Grofweg kun je alle voordelen van multidisciplinair werken in een paar categorieën indelen:

  • Verhoogde kwaliteit door gezamenlijke effort
  • Meer intern draagvlak
  • Door vroegtijdige signalering, verbetering van kwaliteit en efficiëntie en de mogelijkheid om sneller in te spelen op ontwikkelingen
  • Breder begrip van de markt en de mogelijkheden
  • Minder kosten en doorlooptijd door minder re-work
  • Beter teamwork door ontbreken van muren tussen verschillende teams

Het feit dat je allemaal vanaf het begin samenwerkt aan een concept betekent dat je ook vanuit je vakgebied kunt nadenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de oplossing. Hoe eerder onmogelijkheden boven tafel komen, hoe minder tijd er verspild wordt. Als iets technisch niet kan, dan hoeft een designer niet met een idee aan de slag te gaan . Datzelfde geldt natuurlijk andersom: als een oplossing niet wenselijk is, dan hoeft een programmeur zijn tijd er niet aan te verspillen. Door samen te werken en (on)mogelijkheden vroeg te signaleren win je eigenlijk twee dingen:

  • Je gaat als team zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige oplossing
  • Je doet geen overbodig werk, omdat snel duidelijk is wat wel en niet nodig is voor de volgende stap

Veldervaring

Zelf heb ik verschillende vormen van samenwerking meegemaakt. Van een bijna volledig geïntegreerd marketing- en ontwikkelteam tot losse eilandjes zonder veel contact. Van samenwerking over drie continenten tot iedereen in één kamer. Uiteindelijk zie je toch dat mensen elkaar (desnoods digitaal) opzoeken omdat het nodig is. En die momenten van contact leiden structureel tot betere eindproducten.

Daarom is het goed om te zien dat steeds meer organisaties die samenwerking verankeren in multidisciplinaire teams. Dat leidt niet alleen tot betere producten, maar ook tot een veel betere sfeer. En dat draagt weer bij aan productiviteit, werkplezier en uiteindelijk loyaliteit en kwaliteit van producten, mensen en organisaties. Dat straalt ook weer uit op de diensten die je aan anderen levert. Kortom: hoe meer je werkt aan samenwerking, hoe beter je dienstverlening wordt.

Tot welk soort organisatie behoort die van jou? Zullen we samen kijken of er ruimte is voor verbetering?

Meepraten? Dat doen we op Linkedin Terug naar de blogs