Handshake Concepting

Visie

Online is niet ‘even een website maken’, of ‘we kopen wel iets standaards in’. Zeker niet voor grote organisaties. Online is tegenwoordig vaak het hart van je dienstverlening, op welk apparaat er dan ook gebruik van gemaakt wordt.

Daarom is de gebruiker het belangrijkste onderdeel van online. Als die er niet tevreden over is, dan gaat dat ten koste van je organisatie in het geheel. Respecteer je gebruiker, en zet de belangen van die gebruiker centraal. Dat is de enige manier om online goed te doen.

Het maakt niet uit welke techniek er achter zit. Of het nou standaard Oracle of Microsoft is, of volkomen maatwerk in Sitecore. Design Thinking helpt altijd bij het bereiken van een zo optimaal mogelijke oplossing voor mens en organisatie.

Kennis

Ik spreek klanttaal, code, design, architectuur en businessvisie. Totaal verschillende talen, die samenkomen in digitale dienstverlening.

Daar ligt dan ook mijn kracht: de gebruiker kennen, en zijn wensen vertalen naar kansen voor een organisatie. Of andersom: een organisatie helpen om een zo optimaal mogelijke digitale dienstverlening te realiseren.

De ideale oplossing bedenken, en zorgen dat deze in een organisatie gerealiseerd wordt... Dat zijn twee verschillende dingen, die verschillende kwaliteiten vereisen.

Een aantal daarvan zijn aan te leren, voor anderen geldt het principe van vallen en opstaan. Ervaring dus. En ervaring heb ik in de afgelopen 15 jaar wel opgedaan.

UX strategie | Interaction design | Human Computer Interaction | Design Thinking | Agile werken (scrummaster & productowner)

Front-end development | User research & analytics | Visual design | Customer journeys

Loopbaan

Internet begon voor mij in de jaren 90, als hobby. Uren gingen verloren via de 33k6 modem bij m’n ouders. Al surfend, maar ook al bouwend.

Dat leidde tot de studie Communication & multimedia design aan de NHL. Tijdens die studie begon ik bij theFactor.e als jr. Flash Developer. Daarop volgden bijna 10 jaar bij Ordina, werkend voor o.a. UWV, Lifeguard, Bereslim en CIZ. De afgelopen jaren heb ik bij Menzis doorgebracht. Naast Handshake natuurlijk, al 10 jaar lang.

Tijdens mijn loopbaan heb ik allerlei cursussen en opleidingen gedaan. Dat maakt me onder andere UX Master volgens de Nielsen Norman Group, certified Scrummaster, capabel met Prince2 (foundation), up-to-date qua Human Computer Interaction volgens MIT en bezitter van basiskennis Artificial Intelligence volgens Reaktor en de Universiteit van Helsinki. Een aardig lijstje, maar nog niet lang genoeg. Kennis bijspijkeren is voor mij namelijk een belangrijk onderdeel van professional zijn.

Tom

ICT is leuk, maar ICT is maar een hulpmiddel. Het is iets ondersteunends voor een mens. Dat is voor mij de kern van mijn werk: achter elk scherm, elke handeling zit een persoon van vlees en bloed. Daar doe ik het voor.

Ik kan helpen om die mens centraal te zetten bij het realiseren van online diensten.

Meer weten? Bel 06-30201417 of mail naar tom@handshake-concepting.nl.

Samenwerken | Logische stappen nemen | Blijven leren | Lachen | Maatschappelijke relevantie | De wereld | Muziek | Mensen | Genieten | Sport | Genieten | Anderen helpen | Analitisch doen | Groningen | Filosoferen | Welke box?